MULTIFREE

Jesteś tutaj

MultiFree

Pompy MultiFree z wirnikiem typu Hortex.

Pompy typu MultiFree są przeznaczone do pompowania ścieków z komunalnych i przemysłowych przepompowni oraz wód deszczowych. Mniejsze typy pomp są przydatne do pompowania wody i ścieków np. w przypadku powodzi. Pompy typu UAK są przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych nie zawierających fekaliów. Pompy typu UFK są w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczone są do pompowania ścieków zawierających fekalia.

Pompy tego typu są najczęściej stosowane do:

 • ścieków zawłóknionych ze skłonnością do tworzenia się warkoczy
 • ścieków zawierających powietrze i gazy
 • ścieków zawierających substancje stałe
 • ścieków zawierających substancje o działaniu ściernym
 • wody zanieczyszczonej
 • ścieków surowych 
 • szlamu surowego
 • wody powierzchniowej
 • wody deszczowej
 • Typoszereg pomp jest podzielony na grupy w zależności od wydajności.

  Króciec tłoczny

  Przelot

  Prędkość obrotowa

  Hmax Qmax
  DN 65 65 mm 2900 min-1 21 m 70 m3/h
  DN 80 80 mm 1450 min-1 12,5 m 115 m3/h
  DN 80 80 mm 2900 min-1 17,5 m 80 m3/h
  DN 100 100 mm 1450 min-1 16 m 168 m3/h

  Zestawienie danych