MULTICUT

Jesteś tutaj

MultiCut

Pompy typu MultiCut z nożem tnącym umieszczonym na zewnątrz i możliwością regulacji szczeliny.

Pompy z nożem tnącym typu MultiCut stosuje się do zabudowy stacjonarnej w domkach jednorodzinnych, jako zabezpieczenie przed cofką lub jako pompy w systemach kanalizacji ciśnieniowej. Są one przeznaczone do pompowania ścieków domowych. Do pompowania ścieków z przepompowni, do których jest podłączona kanalizacja grawitacyjna należy stosować pompy w wykonaniu antyeksplozyjnym typu EX. Dla pomp z nożami tnącymi mogą być stosowane rurociągi tłoczne o średnicy od DN40, natomiast dla pozostałych pomp dopuszczalna minimalna średnica rurociągu tłocznego wynosi DN80. Rurociągi tłoczne mogą być prowadzone równolegle do ukształtowania powierzchni terenu.

MultiCut 08

Pompy do zabezpieczenia pojedynczych domów przed cofką.

MultiCut 20-76

Pompy do zastosowań w systemach kanalizacji ciśnieniowej, do pompowania ścieków z obszarów o zabudowie rozproszonej albo pojedyńczych domów.

Typoszereg pomp jest podzielony na dwie grupy w zależności od mocy.

Króciec tłoczny Przelot Prędkość obrotowa Hmax Qmax
08 - DN 32 7 mm 2900 min-1 18 m 18 m3/h
20-76 - DN 32 7 mm 2900 min-1 55 m 20 m3/h

MultiCut adapter

Za pomocą odpowiedniego adaptera mogą być pompy typu MultiCut zabudowane do stóp sprzęgających innych producentów. Dodatkowe informacje na zapytanie.

Zestawienie danych